Jiangyin Junnan Packaging Co., Ltd.
Công ty
Sản phẩm
Bao bì nhựa
Túi đóng gói chân không
Bao bì cuộn phim
Đứng lên Túi bao bì
Cuộn hút chân không
Túi lưu trữ hút chân không
Túi niêm phong ba mặt
Túi Gusset bên
Túi đựng bao bì có dây kéo
Cuộn phim đệm khí
Túi đệm cột không khí
Bao bì đệm giấy